Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

 

Tuyên truyền, trải ghiệm, thực hành phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa🚒🚒🚒🚒

Thực hiện Kế hoạch số 472/KH-CAT ngày 07/12/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và
Kế hoạch số 180/KH-CANL ngày 12/12/2023 của Công an huyện Ngọc Lặc về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 🚑🛟🚨
Nhằm nâng cao nhận thức và những kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Sáng ngày 17/12/2023 Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa đã phối hợp với đội PCCC số 6 Công an tỉnh Thanh Hóa và tổ PCCC thuộc đội Quản lý hành chính Công an huyện Ngọc Lặc tổ chức “Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”.
Tham gia hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC, CNCH có các đồng chí cán bộ, chiến sỹ của đội PCCC số 6 Công an tỉnh Thanh Hóa và tổ PCCC thuộc đội Quản lý hành chính Công an huyện Ngọc Lặc. Ngoài ra, còn có toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.000 học sinh nhà trường tham gia🚨🔥🚒🚑🛟
Một số hình ảnh hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành PCCC,CNCH🌍

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Liên hệ ngay với chúng tôi(hỗ trợ từ 7h30-17h)