Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp nghề núi Thanh Hóa

  1. Nhiệm vụ:

– Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở chương trình trung cấp nghề, sơ cấp nghề Mục đích trang bị cho người học năng lực thực hành nghề nghiệp tương đương với chương trình đào tạo, có sức lực khỏe, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động .

– Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo giáo viên dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

– Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi kiểm tra, công nhận tốt nghiệp; cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Tổ chức tuyển sinh, giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

– Tuyển dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ số lượng; đảm bảo chất lượng phù hợp với từng ngành nghề , quy định trình độ đào tạo được tạo ra theo quy định của luật.

– Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

– Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

– Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

– Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

– Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

-nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình giảng dạy khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề và tài chính theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

  1. Quyền hạn:

Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2020 và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường nghề.

– Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật, phục vụ cho các hoạt động dạy nghề.

– Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống.

– Được thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề và lập kế hoạch, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực hiện tập nghề. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước Thúc đẩy cao chất lượng dạy nghề, gắn kết dạy nghề với việc làm và thị trường lao động .

– Sử dụng nguồn thu từ các hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung cho các nguồn tài chính của trường.

– Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi thuế và áp dụng theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Liên hệ ngay với chúng tôi(hỗ trợ từ 7h30-17h)