Trường TCN Miền Núi Thanh Hóa ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo


Xác định việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường là nhiệm vụ hàng đầu,  Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Hiện nay, việc quản lý cán bộ, viên chức và người lao động cũng như quản lý đào tạo, quản lý tài chính của nhà trường đã được số hóa. Cùng với đó, nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tuyển sinh; phát triển chương trình quản lý học sinh, kết nối doanh nghiệp; đẩy mạnh số hóa các bài học thông qua việc dạy học trực tuyến kết hợp triển khai đánh giá kết quả học tập, kỹ năng nghề trên môi trường số đạt gần 80%.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo - Ảnh 6.

Cô giáo Vũ Thị Thanh Huyền, Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa chia sẻ: “Giảng viên có thể ứng dụng mô hình này để dạy trực tiếp, hoặc dạy trực tuyến các kỹ năng đấu nối các mạch điện đúng quy trình kỹ thuật, rút ngắn thời gian hình thành kỹ năng từ mô hình ảo qua thiết bị thật; giúp cho người học tiếp thu bài giảng một cách trực quan, dễ nhớ”.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo - Ảnh 7.

Thầy giáo Lưu Đình Hưng, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa

Thầy giáo Lưu Đình Hưng, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa cho biết: “Nâng cấp phần mềm Quản trị nhà trường để hướng tới vận hành quản trị số; Số hóa các giáo án, bài giảng, hướng đến chuyển đổi số toàn bộ hồ sơ giảng dạy; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đáp được được các yêu cầu của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp từ các nguồn vốn hợp pháp của Nhà trường”.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng công nghệ trong quản lý và đào tạo - Ảnh 8.

Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% trường Cao đẳng, Trung cấp số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số; 70% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số. Vì vậy, việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị và đổi mới chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Liên hệ ngay với chúng tôi(hỗ trợ từ 7h30-17h)