Tổng bí thư mong muốn thu hút đội ngũ trí thức trẻ xây dựng đất nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tập hợp đội ngũ trí thức trẻ trong các doanh nghiệp, viện nghiên cứu vào hoạt động hội.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ đội ngũ trí thức và 40 năm thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sáng 24/3 tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức.

Ông cho biết, Đảng và Nhà nước ghi nhận sự đóng góp của các trí thức trong hệ thống Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trải qua hơn 40 năm, đội ngũ không chỉ không chỉ lớn về số lượng mà cả chất lượng, nhiều nhà khoa học trí thức tài ba, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế.

Tổng bí thư ghi nhận VUSTA đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động, tập hợp trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Trong đội ngũ đó có nhiều tấm gương sáng với những đóng góp lớn cho đất nước như GS.VS Trần Đại Nghĩa, GS Tôn Thất Tùng, GS Tạ Quang Bửu…

Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng thẳng thắn nhìn nhận VUSTA “chưa tập hợp được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, viện nghiên cứu trường đại học và các trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào hoạt động các hội”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sáng 24/3.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sáng 24/3. Ảnh: TL

Trong bối cảnh mới, Tổng bí thư nhấn mạnh đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nước nhà, đặc biệt các trí thức trong VUSTA không được chủ quan, cần nỗ lực và phấn đấu hơn nữa, có nhiều đóng góp hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng phát triển nhanh của đất nước.

Ông đề nghị VUSTA tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện tư vấn, phản biện, hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản, chú trọng sử dụng cán bộ và tôn vinh đội ngũ trí thức. Bên cạnh đó cần có kế hoạch bố trí và sử dụng đội ngũ trí thức hợp lý, có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy, trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động nghiên cứu, viện trường, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế hợp tác trong nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu, trí thức tham dự lễ kỷ niệm.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu, trí thức tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TL

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết những năm gần đây đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài nước ngày càng được tập hợp đông đảo. Từ 15 hội thành viên với số lượng ít ỏi đến nay đã có hơn 2,2 triệu trí thức được tập hợp với 156 hội thành viên. Thời gian qua VUSTA đã thực hiện 500 – 600 nhiệm vụ; tham gia tư vấn, phản biện khoảng 3.000 nhiệm vụ.

Ông cho biết VUSTA sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức phát huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực hàng đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của khoa học, công nghệ trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Như Quỳnh

Nguồn: https://vnexpress.net/tong-bi-thu-mong-muon-thu-hut-doi-ngu-tri-thuc-tre-xay-dung-dat-nuoc-4585017.html

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Liên hệ ngay với chúng tôi(hỗ trợ từ 7h30-17h)