Biểu dương cá nhân học sinh có hành động giúp đỡ người bị tại nạn giao thông

Quyết định về việc khen thưởng đột xuất, biểu dương các nhân học sinh đã có hành động giúp đỡ người bị tai nạn giao thông.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Liên hệ ngay với chúng tôi(hỗ trợ từ 7h30-17h)